การรับประทานอาหาร ในผู้ที่จัดฟัน fastbracesการรับประทานอาหาร ในผู้ที่จัดฟัน fastbraces

0 Comments

การรับประทานอาหาร ในผู้ที่จัดฟัน fastbraces การจัดฟันแบบ fastbraces เป็นการจัดฟันแบบเร่งด่วน มีการใส่เครื่องมือการจัดฟันเข้าไปในช่องปากเหมือนกันการจัดฟันแบบทั่วไป ที่มีเหล็กอยู่ภายในช่องปาก