การสกัดกั้นโปรตีนสำคัญที่พบในยุงก้นปล่องแกมเบียซึ่งเป็นพาหะหลักของการแพร่เชื้อมาลาเรียสู่มนุษย์ในแอฟริกา สามารถขัดขวางการติดเชื้อปรสิตมาลาเรียและป้องกันไม่ให้แพร่เชื้อสู่มนุษย์ การแก้ไขยีนเพื่อลบยีนของโปรตีนจากยุงก้นปล่อง การลบนี้ทำให้ยุงสามารถต้านทานปรสิตมาลาเรียได้สูง การรบกวนโปรตีนทำให้อัตราการติดเชื้อลดลง 64 เปอร์เซ็นต์

การกำหนดเป้าหมายโปรตีน CTL4 อาจเป็นพื้นฐานสำหรับกลยุทธ์ใหม่ในการควบคุมโรคมาลาเรียในภูมิภาคที่ยังคงเป็นเฉพาะถิ่น เมื่อเทียบกับกลยุทธ์การจัดการยีนหรือพันธุวิศวกรรมอื่น ๆ ส่วนใหญ่ที่ได้รับการศึกษา ผลลัพธ์เหล่านี้มีศักยภาพและมีแนวโน้มที่ดี การทำเช่นนี้กับประชากรยุงในป่าอาจเป็นสิ่งที่คุณต้องการเพื่อกำจัดโรคมาลาเรียในภูมิภาคนั้น มาลาเรียยังคงเป็นหนึ่งในโรคที่สำคัญของโลก ในปี 2020 องค์การอนามัยโลกระบุว่าในปี 2563 มีผู้ป่วยประมาณ 241 ล้านรายและเสียชีวิต 627,000 ราย ส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุไม่เกิน 5 ปี การควบคุมโรคมาลาเรียอาศัยการผสมผสานระหว่างมาตรการป้องกันและการรักษา ซึ่งรวมถึงมุ้ง ยาฆ่าแมลง ยาต้านมาเลเรีย และการฉีดวัคซีนในปีที่แล้ว นักวิทยาศาสตร์ยังได้มุ่งเน้นไปที่สายโซ่การแพร่เชื้อจากยุงสู่คน โดยค้นคว้าวิธีที่จะทำให้ยุงต้านทานต่อปรสิตมาลาเรียได้มากขึ้น